Dirk DE MEULEMEESTER

Dirk DE MEULEMEESTER

Presentatie

 • Advocaat verbonden aan de Balie te Gent sinds 1993
 • Advocaat/vennoot Lexlitis – Advocatenkantoor te Gent-Brussel-Antwerpen-Luik – sinds 1 januari 2001
 • Voorzitter CEPANI (Belgisch Instituut voor Belgische en Internationale arbitrage)
 • Professor Universiteit Gent – vak: Onderhandelen en Bemiddelen (1ste Master), Negotation and Mediation (LLM)
 • Plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Gent
 • Arbiter bij de International Court of Arbitration te Parijs (ICC) en de Swiss Chambers te Genève/Zürich
 • Academisch Consulent Vakgroep Procesrecht, Arbitrage en Internationaal Privaatrecht – Universiteit Gent

Vakgebieden

Arbeidsrecht
Sociaal recht
Nationale en internationale arbitrage
Handels-en ondernemingsrecht
Contractenrecht
Strafrecht

Profiel

Master in de rechten – Universiteit Gent – 1993

Houder certificaat ‘English Legal Methods’ – Universiteit Cambridge – GB – 2001
Houder certificaat ‘International Commercial Arbitration’ – Universiteit Keulen – Duitsland – 2005

Talenkennis

Nederlands
Frans
Engels

Publicaties

Artikelen :

 • D. DE MEULEMEESTER en M. PIERS, “Merits revisited? Arbitral Award, Public Policy and Annulment – The Belgian Experience”, ASA Bulletin 2007, afl. 3, 630-642.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Arbitrage en het draagvlak met insolventieprocedures”, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2011, afl. 3, 14-31.
 • D. DE MEULEMEESTER and M. PIERS, “The new Belgian arbitration law”, ASA Bulletin 2013/3, p. 596-602.
 • M. PIERS and D. DE MEULEMEESTER, “Nieuwe arbitragewet – België is voortaan een ‘UNCITRAL Modelwet’­land”, NJW 2013, 726­736.
 • M. PIERS en D. DE MEULEMEESTER, “The New Arbitration Law – Belgium Adopted the UNCITRAL Model Law”, AIAJ 2013, Vol. 9/2, 147-183.
 • M. PIERS en D. DE MEULEMEESTER, “A new Arbitration Law for Belgium – UNCITRAL Enters the Scene”, ARIA 2014, Vol. 25/1, p. 63-83.
 • D. DE MEULEMEESTER, M. PIERS en M. FLAMMEE, “Belgium welcomes the Uncitral model law in its new arbitration law”, Revista de Arbitragem e Mediação 2014, aanvaard voor publicatie.
  D. DE MEULEMEESTER, “De wraking van de arbiter in institutionele arbitrage”, NJW 2005, 650-652.

 

Boeken :

 • D. DE MEULEMEESTER, De arbitrage voor de Geschillencommissie reizen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, 118 p.
 • D. DE MEULEMEESTER en H. VERBIST, Arbitrage in de Praktijk, Brussel, Bruylant, 2013, 495 p.

 

Hoofdstukken in boeken :

 • D. DE MEULEMEESTER, “De splitsing van vennootschappen en de gevolgen voor de arbitrale clausule”, in referatenboek Cepina, Bruylant, 2005.
 • D. DE MEULEMEESTER en O. CAPRASSE, “La sentence arbitrale“, in D. DE MEULEMEESTER, O. CAPRASSE, K. COX, B. HANOTIAU, G. KEUTGEN, M. PIERS, R. VERMEERSCH en P. WAUTELET (eds.), La sentence arbitrale, Brussel, Bruyant, 2006.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Interpretatie is deductie, geen constructie”, in referatenboek Cepina, Bruylant, 2007.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Het verzoek tot arbitrage: tactisch en/of praktisch?”, Brussel, Bruylant, 2008.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Arbitreren en interpreteren”, Brussel, Bruylant, 2008.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Het getuigenverhoor: op zoek naar de fundamenten”, in referatenboek Cepina, Bruylant, 2008.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Ex aequo et bono: gewikt en gewogen”, in referatenboek Cepina, Bruylant, 2008.
 • D. DE MEULEMEESTER, “The arbitrators’ powers confined by the capacity of the parties: deciding over insolvent parties”, in Jaarboek Cepina, 2010.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Partijkosten”, in referatenboek Cepina, Bruylant, 2011.
 • D. DE MEULEMEESTER, “The future of arbitration: The evolution of arbitration in the world and the quest for the most favourable law. Should we make a difference between national and international arbitration?”, in Liber Amicorum Prof. Guy Keutgen, Brussel, Bruylant, 2012.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Syska v Vivendi, Arbitrations pending under the EU Insolvency Regulation”, in Liber Amicorum Prof. Hans Van Houtte, Oxford, Hart Publishing, 2012.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Voorlopige of bewarende maatregelen in arbitrage”, in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013: essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerp, Intersentia, december 2013, p. 65-82.
 • M. PIERS en D. DE MEULEMEESTER, “The New Belgian Arbitration Law”, in B. DEN TANDT (ed.), The New Belgian Arbitration Law, Die Keure, Brugge, 2015, 1-21.
 • D. DE MEULEMEESTER, “The Quest for the Most Favourable Arbitration Law”, in Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Court of Arbitration Lewiatan, Warsaw, 2015, 606-616.
 • M. PIERS en C. VANLEENHOVE en D. DE MEULEMEESTER, “The Belgian Arbitration Law”, in International Commercial Arbitration, C.H. Beck, Munich, 2016.

 

Boeken als editor :

 • D. DE MEULEMEESTER, O. CAPRASSE, K. COX, B. HANOTIAU, G. KEUTGEN, M. PIERS, R. VERMEERSCH en P. WAUTELET (eds.), La sentence arbitrale, Brussel, Bruyant, 2006, 273 p.