Dirk DE MEULEMEESTER

Presentation

 • Member of the Ghent Bar since 1993
 • Lawyer/partner Lexlitis – law firms in Ghent-Brussels-Antwerp-Liège – since 1 January 2001
 • President of CEPANI (The Belgian Centre for Arbitration and Mediation)
 • Professor University of Ghent – class: Onderhandelen en Bemiddelen (M1), Negotation and Mediation (LLM)
 • Substitute Judge at the Commercial Court of Ghent
 • Arbitrator at the International Court of Arbitration in Paris (ICC) and the Swiss Chambers Genève/Zurich
 • Member of the International Advisory Board on International arbitration of the State of Hawaii
 • Representative at Uncitral – United Nations (New York/Vienna)
 • Academic Consultant at the Department of Procedural law, Arbitration and Private International Law – Ghent University

Practice Areas

Labour law
Social law
National and international arbitration
Commercial and business law
Contract law
Criminal law

Profile

Master of law – University of Ghent – 1993
Certificate ‘English Legal Methods’ – University of Cambridge – UK – 2001
Certificate ‘International Commercial Arbitration’ – University of Cologne – Germany – 2005

Languages

Dutch
French
English

Publications

Articles :

 • D. DE MEULEMEESTER en M. PIERS, “Merits revisited? Arbitral Award, Public Policy and Annulment – The Belgian Experience”, ASA Bulletin 2007, afl. 3, 630-642.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Arbitrage en het draagvlak met insolventieprocedures”, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2011, afl. 3, 14-31.
 • D. DE MEULEMEESTER and M. PIERS, “The new Belgian arbitration law”, ASA Bulletin 2013/3, p. 596-602.
 • M. PIERS and D. DE MEULEMEESTER, “Nieuwe arbitragewet – België is voortaan een ‘UNCITRAL Modelwet’­land”, NJW 2013, 726­736.
 • M. PIERS en D. DE MEULEMEESTER, “The New Arbitration Law – Belgium Adopted the UNCITRAL Model Law”, AIAJ 2013, Vol. 9/2, 147-183.
 • M. PIERS en D. DE MEULEMEESTER, “A new Arbitration Law for Belgium – UNCITRAL Enters the Scene”, ARIA 2014, Vol. 25/1, p. 63-83.
 • D. DE MEULEMEESTER, M. PIERS en M. FLAMMEE, “Belgium welcomes the Uncitral model law in its new arbitration law”, Revista de Arbitragem e Mediação 2014, aanvaard voor publicatie.
 • D. DE MEULEMEESTER, “De wraking van de arbiter in institutionele arbitrage”, NJW 2005, 650-652.

 

Books :

 • D. DE MEULEMEESTER, De arbitrage voor de Geschillencommissie reizen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, 118 p.
 • D. DE MEULEMEESTER en H. VERBIST, Arbitrage in de Praktijk, Brussel, Bruylant, 2013, 495 p.

 

Chapters :

 • D. DE MEULEMEESTER, “De splitsing van vennootschappen en de gevolgen voor de arbitrale clausule”, in referatenboek Cepina, Bruylant, 2005.
 • D. DE MEULEMEESTER en O. CAPRASSE, “La sentence arbitrale“, in D. DE MEULEMEESTER, O. CAPRASSE, K. COX, B. HANOTIAU, G. KEUTGEN, M. PIERS, R. VERMEERSCH en P. WAUTELET (eds.), La sentence arbitrale, Brussel, Bruyant, 2006.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Interpretatie is deductie, geen constructie”, in referatenboek Cepina, Bruylant, 2007.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Het verzoek tot arbitrage: tactisch en/of praktisch?”, Brussel, Bruylant, 2008.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Arbitreren en interpreteren”, Brussel, Bruylant, 2008.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Het getuigenverhoor: op zoek naar de fundamenten”, in referatenboek Cepina, Bruylant, 2008.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Ex aequo et bono: gewikt en gewogen”, in referatenboek Cepina, Bruylant, 2008.
 • D. DE MEULEMEESTER, “The arbitrators’ powers confined by the capacity of the parties: deciding over insolvent parties”, in Jaarboek Cepina, 2010.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Partijkosten”, in referatenboek Cepina, Bruylant, 2011.
 • D. DE MEULEMEESTER, “The future of arbitration: The evolution of arbitration in the world and the quest for the most favourable law. Should we make a difference between national and international arbitration?”, in Liber Amicorum Prof. Guy Keutgen, Brussel, Bruylant, 2012.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Syska v Vivendi, Arbitrations pending under the EU Insolvency Regulation”, in Liber Amicorum Prof. Hans Van Houtte, Oxford, Hart Publishing, 2012.
 • D. DE MEULEMEESTER, “Voorlopige of bewarende maatregelen in arbitrage”, in M. PIERS (ed.), De nieuwe arbitragewet 2013: essentiële bepalingen en hun praktische werking, Antwerp, Intersentia, december 2013, p. 65-82.
 • M. PIERS en D. DE MEULEMEESTER, “The New Belgian Arbitration Law”, in B. DEN TANDT (ed.), The New Belgian Arbitration Law, Die Keure, Brugge, 2015, 1-21.
 • D. DE MEULEMEESTER, “The Quest for the Most Favourable Arbitration Law”, in Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Court of Arbitration Lewiatan, Warsaw, 2015, 606-616.
 • M. PIERS en C. VANLEENHOVE en D. DE MEULEMEESTER, “The Belgian Arbitration Law”, in International Commercial Arbitration, C.H. Beck, Munich, 2016.

 

Editor :

 • D. DE MEULEMEESTER, O. CAPRASSE, K. COX, B. HANOTIAU, G. KEUTGEN, M. PIERS, R. VERMEERSCH en P. WAUTELET (eds.), La sentence arbitrale, Brussel, Bruyant, 2006, 273 p.