Gisèle STUYCK

Presentatie

Meester Gisèle STUYCK is sinds september 2011 ingeschreven bij de balie van Brussel en staat u met raad en daad bij voor alle strafrechtbanken van het land, ongeacht of u slachtoffer of dader bent van een misdrijf. Ze oefent het strafrecht en verkeersrecht uit.

Dankzij haar ervaring als sportinstructeur heeft Mr. Gisèle STUYCK een expertise ontwikkeld op het gebied van verboden middelen en dopingproducten. Zij kan u aldus adviseren of bijstaan tijdens een verhoor in het kader van een dopingcontrole of wanneer u verdacht wordt van het bezit en/of de verkoop van dopingproducten en/of anabole producten.

Tot slot zal zij u ook bijstaan in tuchtprocedures, met name voor de Orde der Artsen.

Mr. STUYCK doceert sinds 2013 Specifieke Wetgeving in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Hogeschool Brussel-Brabant.

Sinds 2020 is ze docent medisch recht bij de FOD Volksgezondheid.

Tussen mei 2015 en mei 2016 bekleedde zij een mandaat binnen de Commissie van Toezicht op de Gevangenissen van Vorst-Berkendael.

Vakgebieden

Strafrecht – Houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatie in strafzaken
Verkeersrecht
Tuchtrecht

Profiel

Bachelor in de rechten ULB, 2009
Master in de rechten ULB, juni 2011 : onderscheiding
Certificaat in Forensische Wetenschappen en Forensische Psychiatrie, september 2011
Certificaat in het Belgisch Centrum voor Analytische Psychotherapie voor Therapeutische Vorming, juni 2004 : grote onderscheiding.

Talenkennis

Frans