Steven VANDENDRIESSCHE

Presentatie

  • Advocaat

Vakgebieden

Burgerlijk recht (algemeen en bijzonder contractenrecht, personen- en familierecht)
Handels- en vennootschapsrecht
Administratief en grondwettelijk recht
Gerechtelijk recht
Civiel procesrecht
Fiscaal recht
Administratiefrechtelijk geschillen (Raad van Staat), met inbegrip van administratieve beroepen (vb. Bestendige Deputatie, Stedenbouwkundig College) en beslagrecht
Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht
Verkeersrecht, etc.

Profiel

Master in de rechten (K.U. Leuven 2002)
Aanvullende Opleiding Fiscaliteit (K.U. Leuven 2003)

Talenkennis

Nederlands (moedertaal)
Frans
Engels