Isabelle WERY

Presentatie

  • Advocaat
  • Senior Associate bij Lexlitis Luik
  • Plaatsvervangende tijdelijke vrederechter in het kanton Vise

Vakgebieden

Vastgoedrecht
Bouwrecht
Handelsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Droit commercial

Profiel

Master in de rechten (ULG 1984)
Isabelle Wery legde de eed van advocaat af aan de Balie van Luik op 4 december 1984
Isabelle Wery is ingeschreven op de lijst van advocaten sinds 18 oktober 1988.

Talenkennis

Frans
Engels (passieve kennis)