André RENETTE

Presentatie

  • Advocaat
  • Founding partner bij Lexlitis Luik
  • Plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel van Luik
  • Andre Renette werd opgenomen op de lijst van curatoren door de algemene vergadering van de Rechtbank van Koophandel van Luik in juni 2002
  • Lector aan het Instituut voor Transport (ITLB) (burgerlijk recht, handelsrecht, wegtransport voor rekening van derden)

Vakgebieden

De ondersteuning van ondernemingen in moeilijkheden
Het wegtransport voor rekening van derden
Handelsrecht
Vennootschapsrecht
Commerciële contracten
Bankrecht
Strafrecht
Persrecht
Intellectuele eigendomsrecht

Profiel

Master in de rechten (ULG 1980)
André Renette legde de eed van advocaat af aan de Balie van Luik op 2 september 1980
André Renette werd er ingeschreven op de lijst van advocaten op 16 september 1986

Talenkennis

Frans (moedertaal)
Nederlands (passief)
Engels (passief)